Treci la conținutul principal

În calitate de furnizor de instalații pentru tratarea apelor industriale, Kraftanlagen Energies & Services abordează un nou domeniu de activitate. Prin proiectul „Tratarea apelor subterane de adâncime“, inginerii de la ECM (o filială a Kraftanlagen Energies & Services) demonstrează capacitatea de inovare a Grupului. Împreună cu CINC în calitate de partener tehnologic, ECM proiectează o instalație conform specificațiilor clientului, care urmează să fie construită la cheie de către Kraftanlagen Energies & Services.

Challenge

Într-o instalație de stocare subterană a gazelor naturale, la extragerea gazului natural din rezervor rezultă ape subterane de adâncime contaminate cu hidrocarburi. Conform noilor reglementări de mediu, aceste ape nu mai pot fi reintroduse în subsol netratate și, din acest motiv, trebuie în prealabil să fie tratate și decontaminate.

Soluție inovatoare

Deoarece nu există un procedeu standard de tratare, operatorul instalației de stocare subterană a gazelor naturale a efectuat în ultimii ani o serie de teste cu produse de carbon activ într-o instalație-pilot. Operatorul a pus la dispoziție rezultatele testelor în vederea implementării lor în producție și a participat la o licitație cu instalația completă ca proiect EPC. Unitatea operațională Industrie, în cooperare cu un partener tehnologic, a reușit să convingă prin cel mai bun pachet complet și o soluție compactă într-un container, livrată gata de funcționare. În calitate de antreprenor general, Kraftanlagen furnizează următoarele servicii: proiectarea, livrarea, montajul și punerea în funcțiune a unei instalații mobile de tratare a apelor subterane de adâncime și decontaminare de a acestora de hidrocarburi. Prefabricarea și montajul componentelor și conductelor se vor realiza la filiala Kraftanlagen din Burghausen.

Avantaje pentru client

Prin modificarea cerințelor legale în domeniul protecției mediului, există o creștere a cererii pentru instalații de tratare a apei.

Instalația este astfel concepută, încât să fie utilizabilă în multe domenii ale tratării apei, atât ca instalație fixă și semifixă, cât și ca instalație mobilă. Adaptarea la cerințele de tratare corespunzătoare se face prin compoziția adsorbanților, respectiv a absorbanților. Clientul primește întregul pachet de servicii, de la proiectare la prefabricare și montaj și până la punerea în funcțiune dintr-o singură sursă, de la Kraftanlagen.