Protecția datelor

DECLARAȚIA GRUPULUI KRAFTANLAGEN PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

PARTEA I: CÂND COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL? CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL?

Kraftanlagen Energies & Services SE (denumită în continuare „KA”) se angajează să asigure o prelucrare corectă și transparentă a datelor cu caracter personal. Este important pentru noi ca vizitatorii și clienții noștri să înțeleagă când și ce fel de date cu caracter personal colectăm. Conform definiției din articolul 4 din Regulamentul General Privind Protecția Datelor (RGPD), date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Colectăm date cu caracter personal de la persoanele care vizitează website-ul nostru, ne transmit o solicitare de contact, ne transmit o solicitare media sau aplică pentru un loc de muncă.

Atunci când vizitați website-ul nostru:
Vă rugăm să citiți precizările noastre legate de cookie-uri.

Atunci când ne transmiteți o solicitare de contact:
Colectăm datele dumneavoastră de contact și informații despre solicitarea dumneavoastră de contact.

Atunci când ne transmiteți o solicitare media:
Colectăm datele dumneavoastră de contact și informații despre solicitarea dumneavoastră media.

Atunci când aplicați pentru un loc de muncă:
Colectăm datele dumneavoastră de contact, scrisoarea dumneavoastră de intenție, CV-ul dumneavoastră și certificate/ diplome

PARTEA A II-A: CINE CONTROLEAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL, ÎN CE SCOP ȘI CARE ESTE TEMEIUL LEGAL?

Dorim ca vizitatorii și clienții noștri în calitate de persoane vizate să își poată exercita drepturile efectiv. Aveți dreptul să știți cine controlează datele dumneavoastră și cui puteți să îi adresați solicitări în țara dumneavoastră. De asemenea, pentru noi este important ca dumneavoastră să cunoașteți scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și temeiul legal. În calitate de Operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne revine responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Și, nu în ultimul rând, pentru a vă oferi o experiență de client excelentă, KA cooperează cu alte societăți comerciale. Din acest motiv, distribuim datele dumneavoastră către terți. Dumneavoastră aveți dreptul să știți cine sunt acești terți și cum vă respectăm dreptul la protecția datelor în cazul transferului datelor dumneavoastră cu caracter personal către terți.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este:
Kraftanlagen Energies & Services SE
7
80339 München, Deutschland
Email: contact@kraftanlagen.com

În calitate de operator de date, KA stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor dv. cu caracter personal. Aici puteți să adresați întrebări legate de datele dumneavoastră.

Care sunt scopul și temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră caracter personal?

Atunci când vizitați website-ul nostru:
Vă rugăm să citiți precizările noastre legate de cookie-uri.

Atunci când ne transmiteți o solicitare de contact:
Scop: Datele cu caracter personal colectate de noi ne permit prelucrarea solicitării dumneavoastră specifice și furnizarea unui răspuns corespunzător la solicitarea dumneavoastră.

Temeiul legal: Deoarece colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a procesa solicitarea dumneavoastră, facem acest lucru în baza unor interese legitime.

Atunci când ne transmiteți o solicitare media:
Scop: Datele cu caracter personal colectate de noi ne permit prelucrarea solicitării dumneavoastră și furnizarea unui răspuns corespunzător.

Temeiul legal: Deoarece colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a procesa solicitarea dumneavoastră, facem acest lucru în baza unor interese legitime.

Atunci când aplicați pentru un loc de muncă:
Scop: Datele cu caracter personal colectate ne permit prelucrarea aplicației dumneavoastră.

Temeiul legal: Atunci când colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu un potențial contract de muncă, o facem în baza pașilor necesari pentru încheierea contractului.

Precizare: Nu avem intenția de a prelucra datele dv. cu caracter personal în alte scopuri decât cele antemenționate.

PARTEA A III-A: CINE SUNT DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

KA poate transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari interni. Acești destinatari primesc acces la datele dumneavoastră în vederea îndeplinirii scopurilor antemenționate. În cadrul KA, datele pot fi puse la dispoziție următoarelor categorii de destinatari:

  • Relații cu presa
  • Marketing
  • Resurse umane

KA nu divulgă datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari externi (terți) care intenționează să folosească datele în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care dumneavoastră v-ați dat consimțământul special în acest sens.

PARTEA A IV-A CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM VI LE PUTEȚI EXERCITA?

Cât timp sunt stocate datele mele cu caracter personal?

Nu stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult timp decât este necesar pentru îndeplinirea unui scop legitim, cum ar fi de ex. executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră sau pentru respectarea perioadelor de stocare prevăzute de lege. Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt stocate mai mult timp decât este necesar, am introdus termene pentru ștergerea lor, precum și o procedură de verificare regulată.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM VI LE PUTEȚI EXERCITA?

Dreptul la revocarea consimțământului:

Aveți dreptul la revocarea oricând a acordului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră prin contactarea KA.

Dreptul la opoziție împotriva prelucrării:

Aveți dreptul la opoziție oricând împotriva prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv împotriva creării de profiluri, din motive care rezultă din situația dumneavoastră specială. KA nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu excepția cazurilor în care putem dovedi existența unor motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau a cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție.

Marketingul direct: Dreptul dumneavoastră la opoziție se referă în special la marketingul direct. Aveți dreptul de a formula oricând opoziție împotriva prelucrării datelor, inclusiv a creării de profile, în măsura în care este în legătură cu marketingul direct.

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc. În caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și la informații referitoare la prelucrare.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră neîntârziat rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținând seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a obține din partea noastră neîntârziat ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în măsura în care prelucrarea nu se face în baza art. 17 (3) din RGPD.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: în cazul în care dumneavoastră contestați exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră solicitați restricționarea utilizării datelor în loc de ștergerea lor; în cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dumneavoastră aveți nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, sau dumneavoastră ați formulat opoziție împotriva prelucrării atât timp cât încă nu s-a stabilit dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor legitime ale dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat KA într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea KA, căreia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Puteți să vă exercitați drepturile prin contactarea KA (a se vedea Partea a II-a) sau reprezentantul local al acesteia (a se vedea Partea a VI-a).

Ce facem cu terții cărora le-au fost divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Precizare: KA comunică tuturor destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. La solicitarea dumneavoastră, vă vom informa cu privire la destinatarii respectivi.

PARTEA A V-A: CE MĂSURI DE SIGURANȚĂ SE APLICĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Transmiterea de date prin internet nu este niciodată în totalitate sigură sau fără erori, iar datele stocate nu sunt lipsite de vulnerabilități. Însă măsurile tehnice și organizatorice implementate de noi și de partenerii noștri garantează securitatea adecvată și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ceea ce implică și faptul că persoanele neautorizate nu au acces la datele dumneavoastră și nu pot utiliza nici datele, nici echipamentele ori mijloacele de prelucrare a acestora.

Pentru apărarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, implementăm diverse măsuri de securitate, inclusiv utilizăm instrumente sofisticate de criptare și autentificare. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate în spatele unor rețele sigure și sunt accesibile numai unui număr restrâns de persoane cu drept de acces la aceste sisteme și care au obligația prin lege să respecte confidențialitatea datelor. Toate informațiile pe care ni le puneți la dispoziție sunt stocate pe servere sigure.

PARTEA A VI-A: CUM PUTEȚI DEPUNE O PLÂNGERE?

Dreptul la depunere plângere către responsabilul nostru local cu protecția datelor

În cazul în care doriți să depuneți o plângere, vă rugăm să-l contactați pe responsabilul nostru local cu protecția datelor:
Dr. Klaus zu Hoene
Intersoft Consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg, Deutschland
Email: datenschutz@kraftanlagen.com

Dreptul la depunere plângere către autoritatea noastră de supraveghere:

De asemenea, aveți dreptul să vă adresați autorității de supraveghere:
Germania
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

PARTEA A VII-A ALTE PREVEDERI

Google Analytics

În cazul în care v-ați dat consimțământul, pe acest site web este utilizat Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited („Google”). Utilizarea include modul de operare „Universal Analytics”. Acest lucru face posibilă atribuirea datelor, sesiunilor și interacțiunilor pe mai multe dispozitive unui ID de utilizator pseudonim și astfel să se analizeze activitățile unui utilizator pe mai multe dispozitive. Această notificare privind protecția datelor este furnizată de www.intersoft-consulting.de/en/.

Google Analytics utilizează așa-numitele „Cookie-uri“, fișiere text care sunt salvate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării website-ului de către dumneavoastră. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site web de către dumneavoastră sunt de regulă transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Dacă anonimizarea IP este activată pe acest site web, adresa dumneavoastră IP va fi scurtată în prealabil de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Dorim să subliniem că pe acest site Google Analytics a fost extins pentru a include anonimizarea IP, pentru a înregistra în mod anonim adresele IP (așa- numita adresă IP transmisă de browserul dumneavoastră nu este contopită cu alte date Google. Informații suplimentare despre termenii de utilizare și politica de confidențialitate găsiți la https://www.google.com/analytics/terms/gb.html și respectiv la https://policies.google.com/?hl=en.

Scopurile prelucrării

În numele operatorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea site-ului dvs. web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a oferi operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și utilizarea internetului.

Temeiul legal

Temeiul legal pentru utilizarea Google Analytics este consimțământul dumneavoastră conform art. 6 alin. 1 teza.1 lit. a RGPD..

Destinatari/ Categorii de destinatari

Destinatarul datelor colectate este Google.

Transmiterea către state terțe

Datele cu caracter personal sunt transmise în SUA în temeiul Scutului de confidențialitate UE-SUA în baza deciziei de adecvare a Comisiei Europene. Puteți accesa certificatul aici.

Puteți accesa certificatul aici.

Datele trimise de noi și asociate unor cookie-uri, ID-uri de utilizator (de exemplu, ID de utilizator) sau ID-uri de publicitate sunt șterse automat după 14 luni. Ștergerea datelor a căror perioadă de păstrare a expirat are loc automat o dată pe lună.

Drepturile persoanei vizate

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, împiedicând stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului; însă vă rugăm să aveți în vedere că în acest caz este posibil să nu puteți utiliza pe deplin toate funcțiile acestui site web.

De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de cookie referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a website-ului (inclusiv adresa dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea Browser-Add-on.

Cookie-uri

Celelalte cookie-uri folosite pe acest site web sunt utilizate exclusiv în scopuri tehnice. Acestea nu conțin date personale ale utilizatorilor, astfel că nu are loc nicio analiză sau urmărire a datelor utilizatorului.

Acestea nu conțin date personale ale utilizatorilor, astfel că nu are loc nicio analiză sau urmărire a datelor utilizatorului.

Website-ul nostru poate conține link-uri către alte website-uri aparținând unor terți. Ne declinăm răspunderea în ceea ce privește regulile de protecție a datelor ale acestor website-uri.

Modificarea regulilor noastre privind protecția datelor

Periodic putem să revizuim regulile privind protecția datelor. În acest caz, în termen de 30 de zile afișăm o notificare pe website-ul nostru.

Întrebări și feedback

Întrebările și sugestiile dumneavoastră legate de regulile noastre de protecție a datelor sunt întotdeauna binevenite. Ne bucurăm să ne contactați (a se vedea Partea a II-a).

Ultima actualizare: ianuarie 2024