Condițiile generale de afaceri pentru livrări și servicii către Kraftanlagen Romania S.R.L și IPIP S..A.:

Condițiile generale de afaceri pentru livrări și servicii către Societățile Grupului Kraftanlagen:

Codul Subcontractantului

Facturarea electronică Kraftanlagen Energies & Services GmbH:

Facturarea electronică ECM :