Consultanță pentru sectorul industrial – vă oferim consultanță cu privire la optimizarea sarcinii energetice, achiziționarea și autogenerarea de energie

Tranziția energetică expune sectorul industrial unor provocări complexe. Costurile de specializare și achiziție pentru furnizarea de energie electrică și termică ieftine sunt în creștere. Obligațiile de raportare și transparență în cazul impozitelor, taxelor și subvențiilor sunt în creștere, la fel și cerințele de sustenabilitate ale clienților dumneavoastră (amprenta de carbon).

Astăzi, reducerea costurilor energetice este rezultatul colectării, analizei și furnizării optimizate a datelor – adesea combinații de achiziție de energie electrică, autogenerare și implementarea unor tehnologii energetice inovatoare. Vă vom ajuta să dezvoltați soluția optimă.

Serviciile noastre de consultanță

 • Analiza și optimizarea situației impozitelor și taxelor din sectorul energetic
 • Analiza sarcinilor termice și electrice ca bază pentru ISO 50001, precum și măsuri de optimizare
 • Analiza achizițiilor de energie (make or/and buy)
 • Identificarea posibilităților de autogenerare în vederea reducerii costurilor de achiziție a energiei și a dependenței de furnizori, comercializarea
 • Flexibilităților existente în sistemul de producție (energie de echilibrare, sarcini comutabile)
 • Proiectarea și evaluarea economică a instalațiilor de autogenerare a energiei electrice și termice, cogenerare pentru furnizarea parțială sau completă de energie pe bază de energii din surse regenerabile și combustibili fosili sau generare de căldură pe bază de energie electrică (Power-to-Heat, pompe de căldură)
 • Studii tehnologice pentru componentele instalației: Power-to-Heat/gaze/combustibili, baterie,
  stocarea căldurii (la temperaturi înalte), pompă de căldură, energie termică solară (căldură de proces), biomasă
 • Întocmire documentație de proiectare, aprobare și licitație pentru instalațiile de autogenerare, opțional cu monitorizarea construcției și a garanției
 • Stabilirea proceselor de operare și întreținere a instalației
 • Technical-Due-Diligence

Vă confruntați cu provocarea de a vă converti instalațiile în cel mai bun mod posibil pentru a răspunde cerințelor complexe ale tranziției energetice?
Vă oferim consultanță cu privire la optimizarea sarcinii energetice, achiziționarea și autogenerarea de energie.

Contactaţi-ne

Vă confruntați cu provocarea de a vă converti instalațiile în cel mai bun mod posibil pentru a răspunde cerințelor complexe ale tranziției energetice?
Vă oferim consultanță cu privire la optimizarea sarcinii energetice, achiziționarea și autogenerarea de energie.
Contactaţi-ne

Contactaţi-ne