Inovațiile de astăzi sunt prezentul de mâine: în cadrul proiectelor și colaborărilor, cercetătorii și inginerii noștri cu înaltă calificare dezvoltă soluții pentru centre de cercetare naționale și internaționale într-o mare varietate de discipline științifice, precum și pentru societăți de furnizare a energiei.

Spectrul activităților variază de la evaluarea și soluționarea unor probleme complexe din cercetare și dezvoltare, la proiectarea componentelor și proceselor inovatoare ale sistemului, ajungând până la verificarea bazelor de calcul și planificarea detaliată a proiectelor complexe, cu aplicarea codurilor și standardelor internaționale.

În acest sens, ne bazăm pe o rețea națională și internațională de instituții de cercetare și pe partenerii noștri tradiționali.

Construim viitorul energiei prin implicarea noastră în megaproiecte europene la CERN, ITER și DEMO, transpunând idei inovatoare din cercetare în soluții la scară industrială.

Până în a doua jumătate a secolului 21, civilizația umană va fi ajuns la un punct în care consumul de resurse și energie este atât de imens, încât o parte importantă a producției energiei necesare pentru a menține un nivel ridicat de dezvoltare și prosperitate ar putea fi fuziunea nucleară. Tocmai de aceea, este necesar să dezvoltăm și să proiectăm soluții tehnice unice pentru fuziunea nucleară. În acest sens, cercetarea și dezvoltarea își aduc o importantă contribuție la demonstrarea fezabilității tehnice.

Începând cu anul 1998, o echipă Kraftanlagen realizează servicii de proiectare tehnologică într-un consorțiu la CERN, de exemplu pentru Large Hadron Collider (LHC) și experimentele ulterioare, cum ar fi detectorul ATLAS.

Tehnologia tritiului (H3), un domeniu important în depășirea provocărilor prezentului și combustibilul pentru o aprovizionare durabilă cu energie în viitor.

Pentru cel mai mare proiect internațional de dezvoltare ITER din sudul Franței (Cadarache),  angajații noștri au dezvoltat instalații de manipulare a tritiului. După înființarea unei filiale în Manosque, cercetătorii noștri au lucrat direct cu echipele ITER la fața locului și au efectuat calcule și modelare componente, au organizat evaluări internaționale de proiecte și au oferit servicii de asistență în ingineria sistemelor.

Kraftanlagen Heidelberg a fost responsabilă pentru proiectarea sistemului ITER WDS (Water Detritiation System). După validarea de către un comitet internațional de evaluare a proiectelor care a avut loc la sediul central al ITER, conceptul a fost finalizat cu succes în trei ani de zile.

  • Ca o prezentare pe scurt a vastei noastre experiențe în manipularea și prelucrarea tritiului, ar fi de menționat următoarele proiecte:
    proiectare conceptuală a unui sistem de confinare a tritiului pentru o centrală nucleară europeană
    proiectare de detaliu pentru ITER WDS (Water Detritiation System)
  • proiectare conceptuală și de detaliu pentru complexul ITER Tokamak – ADS (Atmosphere Detritiation System)
  • proiectare de detaliu pentru ADSul instalației cu „celule fierbinți” de la ITER
  • studii conceptuale de proiectare pentru arhitectura circuitului de combustibil al DEMO

Cunoștințele și experiența acumulate la ITER vor fi folosite pentru a dezvolta o centrală electrică demonstrativă numită DEMO, DEMOnstration Power Plant, în care pentru prima dată energia electrică generată prin fuziune nucleară este introdusă în rețeaua electrică.

Sarcina industrială a KAH este aceea de a realiza un concept PCS (Power Conversion System) ultramodern și extrem de fiabil pentru viitoarea centrală DEMO. Prioritatea noastră o reprezintă fezabilitatea tehnică, fiabilitatea și eficiența, în baza tehnologiei pentru o centrală de fuziune nucleară de ultimă generație. În acest sens, implicarea noastră se extinde până la co-dezvoltarea arhitecturii circuitului de combustibil al DEMO.

În plus, au fost efectuate mai multe studii de fezabilitate pentru DEMO Balance of Plant (BoP) în domeniile dimensionării și optimizării conceptelor și componentelor BoP, s-a realizat analiza sistemului de stocare a energiei (ESS) pentru o configurație de cuplare directă și evaluarea optimizării configurației turbinei, precum și a conceptului de stocare termică pentru funcționarea pulsată.

Green Safety Innovation 

Contribuția noastră la securitatea energetică și la aprovizionarea durabilă cu energie. Ca în urmă cu aproape 100 de ani, Kraftanlagen Heidelberg este și astăzi un pionier inovator în dezvoltarea tehnologiilor orientate spre viitor pentru centralele electrice de mâine, pentru a le asigura generațiilor viitoare generarea de energie sigură, fiabilă și durabilă.

Steffen Christmann
Im Breitspiel 7
69126 Heidelberg 
Germania

Număr de telefon: +49 6221 94-1123