De la intrarea în vigoare a Legii tranzitorii privind gestionarea deșeurilor (germ. Entsorgungsübergangsgesetz – EntsorgÜG) în iunie 2017, responsabilitatea pentru depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive a fost transferată către compania de stat la nivel federal pentru depozitare intermediară Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH (BGZ). Responsabilitatea pentru ambalarea corectă și declararea deșeurilor le revine în continuare operatorilor. 

Deșeurile radioactive trebuie să fie în conformitate cu cerințele pentru transport și depozitare finală ale companiei de stat la nivel federal pentru depozitare finală Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) și, în consecință, să fie condiționate corespunzător. Condiția pentru depozitarea deșeurilor slab și mediu radioactive în centrul de depozitare finală KONRAD este dovada îndeplinirii tuturor cerințelor legale care trebuie să reiasă din documentele justificative ale centrului de depozitare finală.

Susținem competența de specialitate în condiționare și documentare. 

Suntem de mulți ani una dintre întreprinderile de top în proiectarea, furnizarea, montajul și operarea instalațiilor de tratare a reziduurilor și deșeurilor pentru tratarea și condiționarea reziduurilor și deșeurilor radioactive

 • solide
 • lichide și  
 • gazoase

Printre acestea se numără și instalațiile de sortare și compactare, instalațiile de evaporare și de uscare infas, instalațiile de cimentare, instalațiile de decontaminare și incinerare. Un alt domeniu important de activitate este proiectarea și furnizarea de instalații pentru transport, manipulare și umplere deșeuri radioactive.

Pentru clienții noștri dezvoltăm, construim și livrăm instalații pentru tratarea și condiționarea reziduurilor și a deșeurilor radioactive. Obiectivul nostru este adaptarea unor instalații industriale cu eficiență dovedită la operarea în centrale nucleare și integrarea lor în sisteme generale.

De asemenea, printre serviciile oferite de noi se numără și operarea și întreținerea facilităților de tratare a deșeurilor aparținând  clienților noștri. 

În contextul transferului depozitului cu deșeuri slab și mediu radioactive de la operator către compania de stat Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), odată cu necesitatea declarării și documentării deșeurilor radioactive existente și în curs de acumulare, a apărut o nouă provocare pentru operator.

Pentru dumneavoastră în calitate de operator centrale nucleare sau centre de cercetare, experții noștri întocmesc în baza datelor furnizate de dumneavoastră o documentație riguroasă, în conformitate cu specificațiile în vigoare, opiniile experților și adecvată obiectivelor urmărite. Avem competența de specialitate necesară în acest sens și mulți ani de experiență în domeniul condiționării. 

Cunoaștem foarte bine procedura de obținere a aprobării pentru depozitarea deșeurilor slab și mediu radioactive în centrul de depozitare finală KONRAD. Kraftanlagen Heidelberg vă pune la dispoziție competența sa și vine în sprijinul dumneavoastră cu o gamă largă de servicii integrate dintr-o singură sursă. 

Pentru operatorii de centrale nucleare și de centre de cercetare, întocmim o documentație riguroasă pentru depozitarea intermediară și finală a deșeurilor, în conformitate cu specificațiile în vigoare, opiniile experților și adecvată obiectivelor urmărite, cum ar fi:

 • asistență privind procedura de înregistrare, respectiv înregistrarea campaniei pentru condiționarea deșeurilor radioactive la compania de stat BGE
 • întocmirea măsurilor în vederea calificării și a planurilor de procedură
 • introducerea datelor privind condiționarea în AVK
 • descrierea radiologică și materială a deșeurilor pentru centrul de depozitare finală KONRAD
 • determinarea gradului de activitate și verificarea adecvării pentru depozitare intermediară și finală
 • calculul activității cu AVK-Mopro
 • determinarea vectorilor de nuclizi și crearea și înregistrarea vectorilor de substanță
 • crearea fișelor tehnice privind deșeurile
 • compilarea containerelor pentru deșeuri agreate de KONRAD
 • întocmirea documentației complete privind containerele 
 • Planificarea tratamentului deșeurilor vechi (post-calificare, reambalare, post-condiționare, post-declarare)
 • documentație completă privind deșeurile și pentru centre de cercetare și conform cerințelor acestora

Prin proiectele în curs privind declararea deșeurilor, precum și prin educația profesională continuă a angajaților noștri, prin participarea în mod regulat la conferințe de specialitate și seminarii, echipa declarare deșeuri din cadrul Kraftanlagen Heidelberg este mereu la curent cu cele mai recente evoluții în domeniu.

Thomas Moser
Im Breitspiel 7
69126 Heidelberg
Germania

Număr de telefon: +49 6221 94-1255