Vă oferim consultanță în domeniile dezvoltare proiecte, pregătire pentru licitații, modernizare instalații existente și construire instalații noi, preluare centrale și studii tehnologice.

Deschiderea către noi modele de piață într-un context dificil pentru industria energetică este o provocare. Acest lucru este valabil în special în domeniul cogenerării și al energiilor din surse regenerabile. Cea mai recentă modificare a Legii privind cogenerarea (2020) cu licitații pentru finanțarea instalațiilor între 0,5 și 50 de megawați și pentru sisteme inovatoare de cogenerare aduce securitate în planificare. De asemenea, modificarea din anul 2021 a Legii privind energia din surse regenerabile (germ. abr. EEG) oferă oportunități de comercializare profitabilă a instalațiilor de biomasă.

Pentru furnizorii de energie este important acum să ia rapid deciziile corecte pentru viitoarele proiecte de construcții. Noi venim în sprijinul dumneavoastră în acest sens! Cu know-how-ul nostru referitor la sectorul energetic, la legislația în domeniul energetic și la tehnologia energetică, oferim servicii complete încă din faza de concept care oferă o bază optimă pentru investiții durabile în domeniile energie electrică, încălzire, răcire, stocare energie și Power-to-X (de ex. hidrogen).

Serviciile noastre de consultanță și proiectare

Modernizare instalații existente și construire instalații noi

 • Model venituri: Pregătirea pentru licitații cogenerare și bonusuri pentru cogenerare
 • Proiectare modernizare instalații existente: Optimizarea instalației existente în ceea ce privește scăderea sarcinii minime, scurtarea timpului de pornire și creșterea extracției căldurii
 • Proiectare construire instalații noi: Identificarea centralelor electrice și a soluțiilor de termoficare și răcire în clădiri existente sau pe teren viran pentru producerea de energie electrică, încălzire și răcire
 • Fezabilitate: Verificarea ideilor de concept pentru fezabilitate tehnică și economică în ceea ce privește cazul de afaceri
 • Întocmire schițe: integrarea soluției centralei electrice în proiect
 • Autorizație: Întocmire documentație pentru obținerea autorizației de construire
 • Întocmire documentație de licitație
 • Participare la atribuire
 • Asistare faza de execuție

Studii tehnologice

 • Power-to-Heat/-Gas/-Liquids
 • Baterii
 • Acumulator de căldură (temperatură ridicată)
 • Pompe de căldură
 • Biomasă
 • Sisteme de energie solară
  • Energie fotovoltaică
  • Energie solară pentru termoficare
  • Centrale solare termice cu concentrarea radiației solare directe (CSP)

Timm Achenbach
Hohe Straße 96
50667 Köln
Germania

Număr de telefon: +49 221 272 55951