SUNTEŢI ÎN CĂUTAREA UNEI SOLUŢII OPTIME PENTRU REŢEAUA DUMNEAVOASTRĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ?

În calitate de furnizor global de soluţii integrale, oferim infrastructuri la cheie pentru transportul și distribuţia energiei electrice.

Vă ajutăm să construiţi o infrastructură scalabilă, fiabilă și eficientă pe durata întregului ciclu de viaţă – de la proprietar și managementul proiectelor până la proiectare, achiziţii, construcţie și finanţare – utilizând tehnologii inovatoare.

PROIECTUL NOSTRU DE REFERINŢĂ ÎN GERMANIA: LINIA ELECTRICĂ AERIANĂ DE 380 KV WAHLE-MECKLAR

Client: TenneT
Cifra de afaceri: 88 mil. EUR

61
kilometri lungime traseu
1465
km cablu electric
140
stâlpi electrici
390
lucrători și lucrătoare pe șantier
9390
tone oţel asamblat
3
linii electrice provizorii de 110 kV/220 kV

Persoane de contact din departamentul T&D:


Richard
Fürbeck
München
Germania

Număr de telefon:
+49 175 1867919


Nicolas Chaussier
Guyancourt
Franța

Număr de telefon:
+33 6 6711 35 10

Imagini: Kraftanlagen Energies & Services

În calitate de furnizor de instalații pentru tratarea apelor industriale, Kraftanlagen Energies & Services abordează un nou domeniu de activitate. Prin proiectul „Tratarea apelor subterane de adâncime“, inginerii de la ECM (o filială a Kraftanlagen Energies & Services) demonstrează capacitatea de inovare a Grupului. Împreună cu CINC în calitate de partener tehnologic, ECM proiectează o instalație conform specificațiilor clientului, care urmează să fie construită la cheie de către Kraftanlagen Energies & Services.

Challenge
Într-o instalație de stocare subterană a gazelor naturale, la extragerea gazului natural din rezervor rezultă ape subterane de adâncime contaminate cu hidrocarburi. Conform noilor reglementări de mediu, aceste ape nu mai pot fi reintroduse în subsol netratate și, din acest motiv, trebuie în prealabil să fie tratate și decontaminate.

Soluție inovatoare
Deoarece nu există un procedeu standard de tratare, operatorul instalației de stocare subterană a gazelor naturale a efectuat în ultimii ani o serie de teste cu produse de carbon activ într-o instalație-pilot. Operatorul a pus la dispoziție rezultatele testelor în vederea implementării lor în producție și a participat la o licitație cu instalația completă ca proiect EPC. Unitatea operațională Industrie, în cooperare cu un partener tehnologic, a reușit să convingă prin cel mai bun pachet complet și o soluție compactă într-un container, livrată gata de funcționare. În calitate de antreprenor general, Kraftanlagen furnizează următoarele servicii: proiectarea, livrarea, montajul și punerea în funcțiune a unei instalații mobile de tratare a apelor subterane de adâncime și decontaminare de a acestora de hidrocarburi. Prefabricarea și montajul componentelor și conductelor se vor realiza la filiala Kraftanlagen din Burghausen.

Avantaje pentru client
Prin modificarea cerințelor legale în domeniul protecției mediului, există o creștere a cererii pentru instalații de tratare a apei.

Instalația este astfel concepută, încât să fie utilizabilă în multe domenii ale tratării apei, atât ca instalație fixă și semifixă, cât și ca instalație mobilă. Adaptarea la cerințele de tratare corespunzătoare se face prin compoziția adsorbanților, respectiv a absorbanților. Clientul primește întregul pachet de servicii, de la proiectare la prefabricare și montaj și până la punerea în funcțiune dintr-o singură sursă, de la Kraftanlagen.

În Germania, epoca marilor centrale electrice pe lignit și huilă se apropie de sfârșit. Printr-un proiect pentru clientul nostru RWE Power AG, vom contribui la asigurarea generării de abur auxiliar realizată până acum de cele patru reactoare ale unor blocuri de centrală electrică mai vechi,din locațiile acestora, în Bazinul Minier de Exploatare a Lignitului din Renania (germ. Rheinisches Braunkohlerevier), planificată să aibă loc în următorii ani.   

Astfel, la centralele electrice din Neurath, Niederaußem și Weisweiler vor fi construite patru instalații Power to Heat (P2H) practic identice ca mod de construcție, ca rezervă pentru procesul termic.

30
MW putere fiecare instalație cu cazan de abur pe electrozi
La sfârșitul lunii ianuarie 2022, la centrala electrică Weisweiler au fost livrate și montate în aceeași zi cazanul cu electrozi și rezervorul pentru apă de alimentare. (Imagini: Kraftanlagen Energies & Services)
Lucrări de precizie la ridicarea unuia dintre cele două cazane pentru centrala electrică Neurath.

Kraftanlagen Energies & Services este responsabilă cu proiectarea, prefabricarea, livrarea, montajul, punerea în funcțiune și documentația instalațiilor P2H..

Componenta principală este în fiecare din aceste cazuri un cazan cu electrozi fabricat de partenerul nostru exclusiv PARAT Halvorsen.

La acestea se adaugă tablouri de distribuție de medie tensiune, transformatoarele, supraîncălzitoarele, recipientele pentru apa de alimentare, construcțiile din oțel și instalațiile aferente.

Kraftanlagen a participat deja la proiectarea, construirea și punerea în funcțiune a sistemelor de conducte de înaltă presiune ale blocurilor reactoare F și G ale centralei electrice pe lignit cu tehnologie a instalațiilor optimizată din Neurath între anii 2007-2012, precum și la construirea centralei electrice Niederaußem între anii 1999-2002. Astăzi suntem un partener important al operatorului în modernizarea instalațiilor.

Societatea SWE Energie GmbH (Stadtwerke Erfurt) modernizează instalația cu ciclu combinat GuD din cadrul centralei termoelectrice Erfurt-Est, în vederea creșterii eficienței și a economisirii de combustibil. Proiectul alcătuit din 11 loturi cuprinde, printre altele, și înlocuirea a două turbine pe gaz și construirea unei noi turbine pe abur (aprox. 11 MWel).

În octombrie 2019, SWE a atribuit către Kraftanlagen contractul pentru lotul 10 – Proiectarea, livrarea, montajul, punerea în funcțiune și testarea unei instalații de stocare a căldurii cu o capacitate de 250 MWh (volum nominal ca. 7.300 m³) inclusiv. tehnica proceselor și tehnica EMSR, sala pompelor și două rezervoare CWA (1.000 m³ și 500 m³). Doi ani mai târziu, instalația este deja predată gata de operare.

Acumulatorul de căldură din oțel are un diametru de 21 m și o înălțime a cilindrului de 22 m. Acesta are un volum util de 7000 m³ și este proiectat pentru funcționare fără presiune. (Imagine: Neumann/SWE)

Rezervorul este umplut cu apă și este integrat în rețeaua de termoficare a SWE. El îndeplinește sarcina de stocare a căldurii în exces rezultată din procesul de cogenerare a centralelor generatoare și de disponibilizare a acesteia în funcție de necesități. Prin acest proces, centralele electrice ale SWE devin mult mai flexibile și mai ecologice.

„Kraftanlagen este un partener fiabil pentru proiecte în sectorul energetic. Un punct forte al Kraftanlagen este managementul proiectelor. Asigurând astfel o execuție rapidă, sigură și de înaltă calitate, a instalațiilor comandate. Mulțumim Kraftanlagen, oricând cu plăcere și în viitor.“

Marco Türke șeful centralei termoelectrice, SWE Energie GmbH, Stadtwerke Erfurt
Gama de prestații Kraftanlagen Energies & Services pe scurt: acumulatorul de căldură, sala pompelor și podul de conducte. (Imagine: Bauerschmidt/SWE)

În trecut, Kraftanlagen a mai realizat cu succes pentru SWE E următoarele proiecte:

– Acumulator de căldură (7.400 m³) incl. fundația și tehnologia operațiilor, locația Erfurt Iderhoffstraße, 02/2013 – 02/2014


– Construirea unei noi instalații de cazane recuperatoare de căldură reziduală la instalația energetică combinată cu turbină cu gaz linia 3, locația instalației energetice combinată cu turbină cu gaz Erfurt-Est, 09/2012 – 12/2013


– Turbină cu abur și instalație cu ciclu combinat apă-abur (WDK) incl. echipamente auxiliare (instalație păcură și rezervor păcură), inclusiv construcție nouă și modernizare stație distribuție energie termică, la instalația energetică combinată cu turbină cu gaz Erfurt-Est, 1998 – 1999

Meet our experts: Faceți cunoștință, în acest scurt videoclip, cu șeful Proiectare și Digitalizare de la unitatea operațională Industrie din cadrul Kraftanlagen, Florian Stöger, și aflați ce înseamnă Shared Innovation pentru Kraftanlagen Energies & Services și care este contribuția noastră, a Kraftanlagen, la reducerea durabilă a amprentei de CO2 a clienților noștri.

Societatea de termoficare Fernwärme Ulm GmbH și Universitatea Ulm au încheiat un nou contract de furnizare energie termică având ca obiect aprovizionarea în siguranță a Universității Ulm și a asociaților acesteia cu energie termică de înaltă valoare ecologică pentru încă 25 de ani.
Construirea unei conducte suplimentare pentru transportul energiei termice servește asigurării aprovizionării Universității și a asociaților acesteia (BWK, RKU, Uni-Klinik, Science Park ș.a.) cu energie termică. De exemplu, clinicile au nevoie de energia termică pentru sterilizare termică.

Provocarea: Segmentele de conductă având o greutate între trei și cinci tone trebuie transportate printr-o zonă rezidențială și instalate într-un spațiu foarte restrâns într-o zonă parțial abruptă. Un caz pentru o echipă experimentată de planificare și execuție de la Kraftanlagen cu cele mai moderne echipamente de pe șantier.

Caracteristici:

Beneficiar: Fernwärme Ulm GmbH

Tronsonul 3: (Kelternweg, Ochsensteige și Oberberghof)

  • Conductă preizolată cu manta din oțel (SMR), țeavă utilă interioară DN 400 și manta DN 900 – 1200 mm
  • Temperatură de operare: 230 C°, 30 bar(ü)
  • Lungime traseu: 1.150 metri
  • Timp de execuție: iunie 2020 – septembrie 2021

Tronsonul 4: (Weinbergweg)

  • Conductă preizolată cu manta din oțel (SMR), țeavă utilă interioară DN 400 și manta DN 900 – 1200 mm
  • Temperatură de operare: 230 C°, 30 bar(ü)
  • Lungime traseu: 850 metri
  • Timp de execuție: iunie 2021 – octombrie 2022

Furnizorul de servicii de termoficare pentru orașul Ulm este societatea Fernwärme Ulm GmbH (FUG). Faptul că energia termică este generată în proporție de 60 % din resurse regenerabile reprezintă contribuția noastră la tranziția energetică în regiunea Ulm. Pentru a fi bine pregătiți pentru cerințele în continuă creștere ale tranziției energetice în domeniul furnizării energiei termice, construim o conductă de transport suplimentară până la unul dintre cei mai mari importanți ai noștri, Universitatea Ulm. Pentru construcția acesteia am găsit în Kraftanlagen München un partener de încredere.“

Patrick Ruf, șef adjunct Termoficare/Răcire centralizată, Fernwärme Ulm GmbH
©Nicolas Grosmond
©Nicolas Grosmond

Bouygues Construction își consolidează strategia climatică în vederea reducerii amprentei de carbon a întreprinderilor sale și a promovării unor soluții eficiente din punct de vedere energetic. Grupul Kraftanlagen se implică și el!

Ca întreprindere responsabilă și angajată, Bouygues Construction este de mulți ani inovatoare, dezvoltând soluții durabile și proiecte care promovează tranziția energetică. Ambițioasa strategie climatică implementată acum de Grupul Bouygues va reduce amprenta de carbon a acestuia pe întregul lanț valoric, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Până în 2030 ar trebui să existe cu cel puțin 30 % mai puține emisii de gaze cu efect de seră.

În calitate de filială a Bouygues Construction, Kraftanlagen sprijină în totalitate noua strategie și, prin inițiative proprii și proiecte durabile, oferă un impuls în ameliorarea bilanțului de CO2. Exemple în acest sens sunt Green Heat Module sau realizarea termocentralei costiere din Kiel, cea mai modernă termocentrală cu motoare pe gaz din Europa, care emană cu un milion de tone anual mai puține emisii de CO2 în comparație cu predecesoarea sa. 

Decarbonizarea trebuie să devină o prioritate permanentă în cadrul întreprinderii noastre, exact ca securitatea sau etica. Acum este momentul să acționăm la modul concret, pas cu pas, în viața noastră de zi cu zi.

Alfons Weber, COO Grupul Kraftanlagen

Descoperiți aici strategia climatică a Bouygues Construction.

©Energy Observer Productions – Amélie Conty
©Energy Observer Productions – Amélie Conty

În luna august, catamaranul alimentat cu hidrogen care face înconjurul lumii în cadrul proiectului EnergyObserver a ajuns în Spitzbergen. Nava de cercetare este alimentată exclusiv cu energie din surse regenerabile și cu hidrogen. 

La data de 10 august 2019, echipajul navei EnergyObservers a ajuns la grupul de insule din Atlanticul de Nord, parcurgând astfel o etapă importantă a expediției planificate pe durata a șase ani. Catamaranul cu hidrogen funcționează cu ajutorul unui electrolizor care are la bază tehnologia PROTON© PEM, furnizată de Diamond Lite.
Informații suplimentare despre proiectul EnergyObserver găsiți la www.energy-observer.org.